Gjeldende betingelser

Betingelser

Registrering
For å handle i butikken må du registrere deg. Dette er for å oppnå høyest mulig sikkerhet rundt betaling og levering. Registrering er gratis og helt uten forpliktelser for deg. Opplysningene vil bli lagret på en sikker måte, og vil ikke være tilgjengelig for uvedkommende.

Priser
Prisene i butikken er inkludert merverdiavgift etter gjeldende satser. En spesifisert oversikt over din bestilling får du i bestillingsprosessen. Du vil også få tilsendt en spesifisert ordrebekreftelse via e-post.