Levering og retur

Frakt og retur

Porto
Porto beregnes etter Postens takster. Varekjøp over kr 2.000,- på én enkelt ordre leveres portofritt. I kombinasjon med våre fordelaktige pristilbud og kampanjer gir dette et potensiale for besparelser.

Postoppkravpakke som ikke løses ut
Dersom postoppkravspakke ikke løses ut og kommer i retur til oss vil porto, returporto og oppkravsgebyr bli belastet kjøper med minimum kr 150,- for dekning av påløpte kostnader.

14 dagers angrefrist
Etter Lov om angrerett kan du i forbrukerkjøp gå fra avtalen/bestillingen innen 14 dager etter at du mottok varene eller fikk melding om at de kan hentes. Avbestilling skal skje skriftlig. For nærmere detaljer se kvitterings- og returskjemaet som følger varene.

Mangler og forsinkelse
Er varen mangelfull eller det har oppstått forsinkelse, kan du på visse vilkår kreve prisavslag, erstatning, omlevering (ny vare) eller heve kjøpet (få pengene tilbake), etter Kjøpsloven av 13 mai 1988 nr 27, i stedet for å bruke angrefristen etter angrerettsloven.

Se også Herbalifes egen returordning på kvitteringsskjemaet som følger varene. Ved eventuell retur fyll ut avbestillingsseddelen på baksiden av kvitteringsskjemaet.